Privacybeleid

Wieringerwaard invest VII, Wieringerwaard invest VII, gevestigd aan Nijverheidsweg 1 D, 6651 KS Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wieringerwaard investeert VII
Nijverheidsweg 1 D
6651 KS Druten, Nederland

 
Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Wieringerwaard Invest VII verwerkt persoonsgegevens omdat u een relatie met ons heeft, gebruik maakt van onze diensten en/of deze rechtstreeks aan ons verstrekt. Hieronder volgt een lijst van de gegevens die wij verwerken:

  • Naam (alleen als u het contactformulier gebruikt of een recensie achterlaat)
  • E-mailadres (alleen als u het contactformulier gebruikt of een recensie achterlaat)
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 
Speciale of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind, neem dan contact met ons op via info@estano.it, dan verwijderen wij deze informatie.

 
Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

Wieringerwaard investeert VII verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Verzending van persberichten en/of circulaires
  • U een e-mail te sturen indien nodig
  • U informeren over eventuele wijzigingen
 
Geautomatiseerde besluitvorming

Wieringerwaard invest VII neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wieringerwaard invest VII) tussen zit. Wieringerwaard invest VII gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Youtube
  • Mailpoet (versturen van nieuwsbrieven)
  • Google Analytics
  • Google Maps
  • WPML gebruikt cookies om de huidige taal van de bezoeker, de laatst bezochte taal en de taal van de ingelogde gebruikers te identificeren. Tijdens het gebruik van de plugin deelt WPML gegevens over de site via Installer. Er worden geen gebruikersgegevens gedeeld.
  • WPML Media Translation stuurt het e-mailadres en de naam van elke toegewezen manager en vertaler, evenals de inhoud zelf naar de Geavanceerde Vertaaleditor en de gebruikte vertaaldiensten.
  • WPML Vertaalbeheer stuurt het e-mailadres en de naam van elke toegewezen manager en vertaler, evenals de inhoud zelf naar de Geavanceerde Vertaaleditor en de gebruikte vertaaldiensten.
  • WPML String Translation stuurt alle strings naar de WPML Advanced Translation Editor en de gebruikte vertaaldiensten.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wieringerwaard invest VII bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoons- en adresgegevens:

gedurende de periode waarin u een actieve koper bij ons bent, tenzij een wettelijke regel dit verbiedt. De gegevens van actieve kopers worden opgeslagen om hen te informeren over lopende bestellingen of om belangrijk nieuws te delen.

 
Verdeling van persoonsgegevens met derden

Wieringerwaard Invest VII verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
De cookies, of vergelijkbare technologieën, die wij gebruiken

Wieringerwaard Invest VII gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast kunnen we onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

 
Gegevens bekijken, bewerken of verwijderen

Wieringerwaard invest VII heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wieringerwaard invest VII. Bovendien hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in een computerbestand bewaren naar u of een door u aangegeven andere organisatie te sturen. Om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraagbaarheid van persoonsgegevens of intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens in te dienen, stuurt u een e-mail naar info@estano.it. Om te bevestigen dat het verzoek door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Maak in de kopie de foto, de MRZ (machine readable zone, de strook met de nummers op de achterkant van het paspoort), het paspoortnummer en het fiscaal codenummer onleesbaar. Dit is om uw privacy te beschermen. Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken, beantwoord. Wieringerwaard invest VII wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.garanteprivacy.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo

 
Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Wieringerwaard Invest VII neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@estano.it.

BLIJF IN CONTACT!

Wij houden u graag op de hoogte van ons laatste nieuws en aanbiedingen

Wij versturen geen spam! Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.

dati di prova olio estano